Neurologia

Oferta:

 • konsultacje specjalisty neurologa

 

Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby są domeną zarówno neurologa jak i psychiatry. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, a psychiatria z kolei zajmuje się głównie chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości.

Neurolog zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym oraz nerwami obwodowymi. Na podstawie swoich umiejętności i odpowiednich badań stara się ustalić przyczynę powstałej patologii oraz metodę jej leczenia.

Neurologopeda z kolei zajmuje się diagnozą i terapią różnorodnych zaburzeń komunikacji, które są spowodowane patologiami układu nerwowego u dzieci i dorosłych. Neorologopeda prowadzi terapię mowy i karmienia.

Neurolog dziecięcy dokonuje specjalistycznej oceny rozwoju u niemowląt, które wykazują niepokojące objawy, takie jak asymetria ciała, kręcz szyi, nieprawidłowe odwodzenie stawów biodrowych, wiotkość lub nadmierne napięcie mięśniowe, zaburzenia z czasu ciąży, porodu lub okresu noworodkowego. Neurolog dziecięcy specjalizacji ocenia także przebieg rehabilitacji neurologicznej u dzieci po urazach, z przepukliną oponowo-rdzeniową czy mózgowym porażeniem dziecięcym.

W celu umówienia terminu wizyty u neurologa dziecięcego i dla Pacjentów dorosłych zapraszamy do kontaktu z Centrum Medycznym MEDICONCEPT we Wrocławiu.

 

 

Najczęstsze choroby układu nerwowego:

 • Zakażenia układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu)
 • Choroby naczyniowe (np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny- TIA)
 • Zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego (np. wodogłowie)
 • Guzy (np. oponiaki, glejaki)
 • Urazy układu nerwowego (np. ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne)
 • Urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (np. mózgowe porażenie dziecięce)
 • Choroby genetyczne (np. choroba Wilsona)
 • Choroby mitochondrialne (np. dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera)
 • Zaburzenia nerwowo-skórne (np. choroba Recklinghausena)
 • Neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego)
 • Zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera)
 • Ataksje dziedziczne (np. choroba Friedreicha)
 • Zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona)
 • Choroby rdzenia kręgowego (np. jamistość rdzenia)
 • Choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia)
 • Miopatie (np. dystrofia mięśniowa Duchenne’a)
 • Choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
 • Choroby autonomicznego układu nerwowego (np. rodzinna dysautonomia)
 • Zaburzenia napadowe (np. padaczka, migrena, zaburzenia snu)
Rejestracja
Personel
Cennik
 • Pn-Pt: 8:00-19:30
 • Telefon: Pn-Pt: 8:00-19:30
 • Email: poradnie@mediconcept.pl