Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wszelkiego rodzaju dokumentacja medyczna (skierowania, recepty itp.) będzie możliwa do odebrania przez osoby trzecie tylko na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego przez pacjenta w naszym Centrum.

Aby pobrać wniosek o upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej należy kliknąć TUTAJ.