Konkurs “Mały bohater”

Zostań naszym bohaterem.

Wystarczy być dzielnym pacjentem, nie bać się fotela stomatologicznego, pięknie się uśmiechnąć i zrobić zdjęcie! Twój fanklub zadba o resztę!

Udział w konkursie oraz publikacja zdjęcia małego pacjenta na naszym fanpage’u tylko za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.

 

Startujemy 1 maja, zabawa trwa do końca 2017 roku.

 

Regulamin konkursu:

  1. Organizator. Organizatorem akcji jest Mediconcept Sp zo.o. Stomatologia Spółka Komandytowa ul. Krzycka 94, 53-020 Wrocław Nip: 8992692984
  2. Opis Akcji. Akcja skierowana jest do Rodziców/Prawnych Opiekunów, które będą konsultowane/leczone w naszym Centrum mieszczącym się przy ulicy Krzyckiej 94. Akcja polega na publikacji zdjęcia za zgodą Rodziców/prawnych Opiekunów dziecka na naszym fan page u . Następnie pod koniec każdego miesiąca jury na podstawie ilości lajków pod zdjęciem dziecka wyłoni zwycięzcę – bohatera Mediconceptu. Jej Bohater otrzymuje nagrodę , którą Rodzice/prawni Opiekunowie mogą odebrać w siedzibie firmy do końca miesiąca w którym ogłoszono wyniki konkursu.
  3. Uczestnicy. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba, która jest Rodzicem lub prawnym Opiekunem Dziecka leczonego w naszym Centrum i wyrazi zgodę pisemną na rozpowszechnianie wizerunku Dziecka. Każdy uczestnik ma jednakową szanse na wygraną, a do konkursu może przystąpić tylko raz. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy Centrum ani osoby z nimi spokrewnione. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Mediconcept Stomatologia. Dane osobowe te będą przetwarzane w celu realizacji Akcji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednak ich niepodanie uniemożliwia przystąpienie do konkursu.
  4. Termin. Akcję rozpoczynamy z dniem 1-gp Maja 2017. Akcja trwa do końca tego roku kalendarzowego. W pierwszym tygodniu miesiąca zostaje wyłoniony zwycięzca z miesiąca poprzedniego.
  5. Warunki udziału w Akcji. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest polubienie fan pagea Mediconcept Stomatologia.
  6. Nagrody. Co miesiąc organizator przyznaje Nagrodę Miesiąca. Zabawke edukacyjną do odbioru w siedzibie Mediconcept do końca miesiąca, w którym został wyłoniony zwycięzca.
  7. Zasady wyłaniania zwycięzcy. Zwycięzca zostanie wyoniony spośród wszystkich zdjęć. Zdjęcie z największą liczbą lajków wygrywa Nagrodę Miesiąca. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja w składzie: Ewa Czerchawska-Jarosz- przewodniczący konkursu, Ewa Stachowska-Nadziak – zastępca przewodniczącego konkursu.
  8. Ogłoszenie wyników. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej na naszym funpage’u, w wiadomości prywatnej oraz telefonicznie. Zwycięzca jest zobligowany do odbioru Nagrody po uprzednim umówieniu w naszym Centrum do tygodnia po otrzymaniu wiadomości o wygranej. W razie nie odebrania nagrody przez zwycięzcę, wygrywa kolejna osoba z kolejną ilością lajków.
  9. Uwagi końcowe. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Akcji. Administrowanie danych osobowych uczestników przez organizatora odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z organizacja nimniejszej akcji. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania danych osobowych <imię i nazwisko> Zwycięzcy oraz imię Dziecka. Zgłoszenie się do Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w nimniejszym Regulaminie