Resektoskopia

Resektoskopia jest zaawansowaną techniką histeroskopową polegającą na usunięciu całego lub części narządu z powodu istniejącej choroby (resekcja) lub do badań diagnostycznych (biopsja). Technikę tą stosuje się w takich zabiegach jak: wycięcie przegrody macicy, wycięcie mięśniaka podśluzówkowego, wycięcie dużego polipa endometrialnego, usunięcie dużych zrostów wewnątrzmacicznych, a nawet wycięcie (elektroresekcja) całej błony śluzowej jamy macicy. Resektoskopia przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym.