Badania Kliniczne

Nawet jeżeli szczęśliwie dane schorzenie nas nie dotknęło , zapewne większość z nas przyjęłaby te informację bardzo pozytywnie , upatrując w rozwoju medycyny szansę na dłuższe i bardziej komfortowe życie swoje lub bliskich.

 

Czy zastanawiali się Państwo jaką  drogę przebywa każdy lek zanim zostanie dopuszczony do stosowania? Każdy lek,  zanim trafi do pacjentów przebywa długą drogę , aby ostatecznie ocenić jego przydatność w leczeniu danego schorzenia.

 

Badania Kliniczne mają na celu potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności leku lub rozszerzenie wskazań do jego stosowania.

Prowadzone są na lekach już stosowanych oraz zupełnie nowych – niedostępnych jeszcze w aptekach.

 

Pacjent uczestniczący w badaniu klinicznych :

  • ma szanse aktywnie wpłynąć na własną opiekę zdrowotną:
  • ma możliwość korzystania z nowoczesnych terpaii :
  • może bezpłatnie otrzymać badany lek oraz korzystać także bezpłatnie z opieki zdrowotnej oraz diagnostyki mającej związek z badaniem:
  • przyczynia się do rozwoju medycyny oraz pomocy innym pacjentom

 

Nad zdrowiem i bezpieczeństwem pacjenta czuwa badacz – lekarz , którego kwalifikacje są weryfikowane przez KOMISJĘ BIOETYCZNĄ oraz stosowne władze . Badacz z całym sztabem między innymi farmaceutą oraz koordynatorem badań czuwają nad całym procesem badawczym.

 

Każdego roku na świecie prowadzi się kilkanaście tysięcy badań klinicznych, w których uczestniczy około 1 miliona pacjentów .