Karta studenta

Regulamin karty studenta

 

Organizatorem programu „Karty Studenta” jest Mediconcept Sp. z o.o. Poradnie Specjalistyczne Spółka Komandytowa, Mediconcept Sp. z o.o. Kosmetologia Spółka Komandytowa, Mediconcept Sp. z o.o. Ginekologia Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Krzycka 94.

Program „Karty Studenta” jest skierowany do pacjentów Mediconcept Klinika Specjalistyczna będącymi studentami, w zakresie usług medycznych ambulatoryjnych.

Celem programu Karty Studenta jest nagradzanie pacjentów korzystających z usług medycznych ambulatoryjnych.

 

Definicje

Karta Studenta – karta, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie.

Uczestnik Programu – osoba korzystająca z usług Mediconcept Klinika Specjalistyczna, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, posiadająca ważną legitymację studencką.

 

Wizyta/usługa medyczna ambulatoryjna, obejmuje gabinety specjalistyczne:

 • Ginekologia
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Internista
 • Chirurgia ogólna i naczyniowa
 • Pediatria
 • Ortopedia dziecięca
 • Endokrynologia
 • Dermatologia
 • Onkologia
 • Neurologia
 • Urologia
 • Medycyna estetyczna i przeciwstarzeniowa
 • Gastroenterologia
 • Alergologia
 • Immunologia

 

Postanowienia Ogólne

W ramach Programu Uczestnik po dokonanej wizycie/usłudze medycznej w Mediconcept Klinika Specjalistyczna, otrzymuje Kartę rabatową na kolejne wizyty/usługi medyczne.

Karta Studenta wydawana jest w punkcie rejestracji „na okaziciela”.

 

Uczestnictwo

Do Programu przystąpić może każda osoba korzystająca z usług Mediconcept Klinika Specjalistyczna, będąca studentem.

Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej: www..mediconcept.pl

 

Karta

Każdy Uczestnik  przystępujący do Programu po okazaniu ważnej, osobistej legitymacji studenckiej, otrzymuje Kartę.

Karta Programu ważna jest od 18.02.2013r. do 31.12.2015r w Mediconcept Sp. z o.o. Poradnie Specjalistyczne Spółka Komandytowa, Mediconcept  Sp. z o.o. Ginekologia Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Krzycka 94.

Karta umożliwia Uczestnikowi korzystanie z usług medycznych ambulatoryjnych, wg zasad opisanych poniżej.

 

System przyznawania punktów/pieczątek na koncie Uczestnika

Mediconcept Klinika Specjalistyczna zobowiązuje się przyznać pacjentowi stały 20% rabat, każdorazowo przy skorzystaniu z usług medycznych ambulatoryjnych.

Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty Studenta przed dokonaniem płatności.

Rabaty z kilku lub więcej Kart nie sumują się, a poszczególne promocje nie łączą się ze sobą.

Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub właściciela, nie będzie honorowana.

W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży Karty, pacjent może otrzymać duplikat karty za opłatą manipulacyjną w wysokości 10zł.  

 

Zakończenie lub zawieszenie Programu

Program ważny jest od 18.02.2013r. do 31.12.2015r.

W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Mediconcept Klinika Specjalistyczna, umieści  informacje o tym fakcie w punkcie rejestracji oraz na stronie internetowej www.mediconcept.pl