Karta stałego pacjenta

Regulamin karty stałego pacjenta

 

Organizatorem programu „Karty Stałego Pacjenta” jest Mediconcept Sp. z o.o. Poradnie Specjalistyczne Spółka Komandytowa, Mediconcept Sp. z o.o. Kosmetologia Spółka Komandytowa, Mediconcept  Sp. z o.o. Ginekologia Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Krzycka 94.

Program „Karty Stałego Pacjenta” jest skierowany do pacjentów Mediconcept Klinika Specjalistyczna w zakresie usług medycznych ambulatoryjnych.

Celem programu Karty Stałego Pacjenta jest nagradzanie pacjentów korzystających z usług medycznych ambulatoryjnych.

 

Definicje

Karta Stałego Pacjenta – karta, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie.

Uczestnik Programu – osoba korzystająca z usług Mediconcept Klinika Specjalistyczna, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Wizyta/usługa medyczna ambulatoryjna, obejmuje gabinety specjalistyczne:

 • Ginekologia i Położnictwo
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Internista
 • Chirurgia ogólna i naczyniowa
 • Pediatria
 • Ortopedia dziecięca
 • Endokrynologia
 • Dermatologia
 • Onkologia
 • Neurologia
 • Urologia
 • Medycyna estetyczna i przeciwstarzeniowa
 • Gastroenterologia
 • Alergologia
 • Immunologia

 

Postanowienia Ogólne

W ramach Programu Uczestnik gromadzi pieczątki za wizyty/usługi medyczne w Mediconcept Klinika Specjalistyczna,  a po uzyskaniu kolejnych etapów uzyskuje premię w formie rabatu przy kolejnej wizycie/usłudze medycznej.

Karta Stałego Pacjenta wydawana jest w punkcie rejestracji „na okaziciela”.

Punkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

Uczestnictwo

Do Programu przystąpić może każda osoba korzystająca z usług Mediconcept Klinika Specjalistyczna.

Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej: www.mediconcept.pl

 

Karta

Każdy Uczestnik  przystępujący do Programu otrzymuje Kartę.

Karta Programu ważna jest od 18.02.2013r. do 31.12.2015r w Mediconcept Sp. z o.o. Poradnie Specjalistyczne Spółka Komandytowa, Mediconcept Sp. z o.o. Kosmetologia Spółka Komandytowa,  Mediconcept  Sp. z o.o. Ginekologia Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Krzycka 94.

Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie pieczątek potwierdzających korzystanie z usług medycznych ambulatoryjnych, wg zasad opisanych poniżej.

 

System przyznawania punktów/pieczątek na koncie Uczestnika

Mediconcept Klinika Specjalistyczna zobowiązuje się przyznawać pacjentowi pieczątki każdorazowo przy skorzystaniu z usług medycznych ambulatoryjnych.

Każda pieczątka odpowiada jednej wizycie/usłudze, z zastrzeżeniem że koszt takiej wizyty/usługi nie może być niższy niż 100 zł.

Po ukończeniu każdego etapu przyznawania pieczątek pacjent ma prawo do skorzystania z wizyty/usługi z przyznanym rabatem.

 

Po uzyskaniu 3 pieczątek, każda następna wizyta/usługa medyczna obejmuje rabat w wysokości 5%.

 

Pieczątki są nabijane na Kartę po wizycie /usłudze medycznej przez  pracownika Rejestracji.

Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty Stałego Pacjenta przed dokonaniem płatności.

Rabaty z kilku lub więcej Kart nie sumują się, a poszczególne promocje nie łączą się ze sobą.

Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub właściciela, nie będzie honorowana.

W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży Karty, pacjent może otrzymać duplikat karty za opłatą manipulacyjną w wysokości 10zł. Pieczątki ze zgubionej karty nie kasują się.

 

Zakończenie lub zawieszenie Programu

Program ważny jest od 18.02.2013r. do 31.12.2015r.

W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Mediconcept Klinika Specjalistyczna, umieści  informacje o tym fakcie w punkcie rejestracji oraz na stronie internetowej www.mediconcept.pl